نوبت های اینترنتی دکتر سعید طالبی حسینی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

خدمات و تجهیزات

معاینه

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب سونوگرافی و رادیولوژی دکتر حسینی