دکتر یعقوب آشوری تازیانی

دکتر یعقوب آشوری تازیانی

متخصص پرتودرمانی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهاراه فاطمیه - جنب روبروی عکاسی ساسان - ساختمان پزشکان اسپاینال - مطب دکتر آشوری تازیانی