دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی

دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی

متخصص طب کار

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بعد از چهارراه فاطمیه - کوچه بینش 10 - ساختمان پزشکان صدرا - مطب دکتر ثانی کاخکی