دکتر احمد مقدس فر

دکتر احمد مقدس فر

متخصص چشم پزشکی

میناب

خدمات و تجهیزات

معاینه
معاینه

میناب - بلوار امام - روبروی ساختمان هلال احمر - کوچه آزمایشگاه دانش - مطب دکتر مقدس فر - مطب دکتر مقدس فر