رزرو نوبت برای یک روز آینده امکان پذیر می باشد.

دکتر نصیری

نوبت های اینترنتی دکتر زینت نصیری متخصص زنان و زایمان

خدمات و تجهیزات

معاینه
انجام مراقبت های بارداری
آموزش و روش تعیین جنسیت
غربالگری سرطان های مرتبط با زنان
اجرای برنامه کامل بهداشت یائسگی
انجام پاپ اسمیر به دو روش و ارسال به مرکز مجهز به پاتولوژی
درمان زوج های نابارور
معاینه کامل پستان ها
مجهز به دستگاه سونوگرافی

میناب - بلوار امام خميني (ره) - ساختمان پزشکان هلال احمر - مطب دکتر نصیری