نوبت های اینترنتی دکتر محمود دهقان متخصص جراحی مغز و اعصاب

خدمات و تجهیزات

معاینه
درمان کمر دردهای حاد و مزمن
درمان درد گردن و اندامها
درمان سردرد
جراحی دیسک و تنگی کانال کمر و گردن
جراحی مغز و قاعده جمجمه
جراحی اعصاب محیطی

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر دهقان