دکتر سرگیز یوسفیان دربرودی

دکتر سرگیز یوسفیان دربرودی

متخصص قلب و عروق

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان اسد آبادی - چهارراه فاطمیه - جنب عکاسی ساسان کوچه - ساختمان پزشکان زیگورات - مطب دکتر یوسفیان