دکتر احمد رضا نخعی

دکتر احمد رضا نخعی

متخصص عفونی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر نخعی