دکتر ایرج میدانی

دکتر ایرج میدانی

متخصص عفونی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر‌ایرج میدانی متخصص عفونی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - سه راه پلنگ صورتی - ساختمان پزشکان البرز - مطب دکتر میدانی