دکتر حجت الله مهدی پور

دکتر حجت الله مهدی پور

متخصص قلب و عروق

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - حد فاصل چهارراه مرادی و سازمان - ساختمان پزشکان کسری - مطب دکتر مهدی پور