دکتر افشین ملک بهادری

دکتر افشین ملک بهادری

متخصص طب کار

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر افشین ملک بهادری متخصص طب کار

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه به سمت میدان ابوذر - کوچه مجید شاهی - ساختمان پزشکان جهان نما - مطب دکتر ملک بهادری