نوبت های اینترنتی دکتر مریم زاهدی متخصص کودکان(اطفال)

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه
سوراخ کردن گوش
مشاوره تغذیه و درمان اختلالات رشد
بیماری های عفونی، تنفسی
آسم و آلرژی، بیماری های گوارشی

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر مریم زاهدی