دکتر لطیفه مشهدبان

دکتر لطیفه مشهدبان

متخصص زنان و زایمان

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پزشک - مطب دکتر مشهدبان