دکتر سید محمد علی مرتضوی ها

دکتر سید محمد علی مرتضوی ها

متخصص جراحی مغز و اعصاب

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر مرتضوی ها