دکتر شارمین مرتضوی

دکتر شارمین مرتضوی

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهاراه فاطمیه - روبروی مسجد شهید سایانی - کوچه داروخانه آریا - ساختمان پزشکان شفا - مطب دکتر مرتضوی