دکتر امیر رضا مجیدی

دکتر امیر رضا مجیدی

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - بلوار اسد آبادی - نبش خیابان شهید کازرونی - ساختمان پزشکان سبز - مطب دکتر مجیدی