دکتر یونس ابراهیم زاده

دکتر یونس ابراهیم زاده

متخصص گوش، حلق، بینی

میناب

مطب تعطیل می باشد.

دکتر یونس ابراهیم زاده

نوبت های اینترنتی دکتر یونس ابراهیم زاده متخصص گوش، حلق، بینی

خدمات و تجهیزات

معاینه
عمل شکستگی بینی
درمان تومور بینی
درمان آبسه لوزه
درمان چسبندگی گوش
درمان رینیت غیر آلرژیک
درمان تومور غده بزاقی
درمان سرطان حنجره
درمان توده فک
کنترل کری ناگهانی گوش
درمان حساسیت فصلی
درمان رینیت آلرژیک
درمان اوریون

میناب - بلوار امام - ساختمان پزشکان سینا - مطب دکتر یونس ابراهیم زاده