دکتر رویا فیاض

دکتر رویا فیاض

متخصص داخلی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر رویا فیاض متخصص داخلی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه - جنب مسجد فاطمیه - ساختمان پزشکان فاطمیه - مطب دکتر فیاض