دکتر عبدالرحیم عبدی

دکتر عبدالرحیم عبدی

متخصص کودکان(اطفال)

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - گلشهر طبقه فوقانی بانک گردشگری - ساختمان پزشکان بانک گردشگری - مطب دکتر عبدی