دکتر ظهیر عباس

دکتر ظهیر عباس

متخصص پوست

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر ظهیر عباس متخصص پوست

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - میدان صادقیه - درمانگاه کاشت و موی پایدار - مطب دکتر عباس