دکتر فاطمه صبوری شهر بابک

دکتر فاطمه صبوری شهر بابک

متخصص کودکان(اطفال)

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - حد فاصل پمپ بنزین بلال و پارک جنگلی - ساختمان پزشکان برج بهشت - مطب دکتر صبوری