دکتر محمد صالحی پور

دکتر محمد صالحی پور

متخصص ارتوپدی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر محمد صالحی پور متخصص ارتوپدی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - گلشهر - رو به روی بیمارستان خلیج ساختمان پردیس - مطب دکتر صالحی پور