دکتر آزاده آذین فر

دکتر آزاده آذین فر

متخصص قلب و عروق

میناب

خدمات و تجهیزات

معاینه
نوار قلب
اکو کاردیوگرافی
تست ورزش
دستگاه اکو
دستگاه نوار قلب
دستگاه هولتر فشار خون
دستگاه هولتر نوار قلب

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر آذین فر