دکتر امین شفی زاد

دکتر امین شفی زاد

متخصص پرتودرمانی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - نرسیده به سه راه پلنگ صورتی - کوچه ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان نگین - مطب دکتر شفی زاد