دکتر مهرداد شریفی

دکتر مهرداد شریفی

متخصص روانپزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - سه راه پلنگ صورتی - طبقه بالای بانک صادرات - ساختمان پزشکان بانک صادرات - مطب دکتر شریفی