دکتر جمشید شریفی

دکتر جمشید شریفی

متخصص داخلی

بندرعباس

نوبت های اینترنتی دکتر جمشید شریفی متخصص داخلی

نوبت ثبت نشده است

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر  شریفی