دکتر زبیر شاعرزاده

دکتر زبیر شاعرزاده

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه مرادی - پشت ساختمان پارسیان - ساختمان پزشکان شریف - مطب دکتر شاعرزاده