دکتر  مهدی سلطانی دستگردی

دکتر مهدی سلطانی دستگردی

متخصص داخلی مغز و اعصاب

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر سلطانی دستگردی