دکتر سیده الهه موسوی پور شهواری

دکتر سیده الهه موسوی پور شهواری

متخصص کودکان(اطفال)

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر سیده الهه موسوی پور شهواری متخصص کودکان(اطفال)

  • 1
  • 2

خدمات و تجهیزات

معاینه
رشد و تکامل تغذیه
آسم و آلرژی بیماری های ریه و گوارش

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر موسوی پور