دکتر عبدالرضا زاده سراجی

دکتر عبدالرضا زاده سراجی

متخصص جراحی عمومی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهاراه فاطمیه - روبروی مسجد شهید سایانی - کوچه داروخانه آریا - ساختمان پزشکان شفا - مطب دکتر زاده سراجی