دکتر رضا هادیزاده

دکتر رضا هادیزاده

متخصص داخلی

میناب

نوبت های اینترنتی دکتر رضا هادیزاده متخصص داخلی

خدمات و تجهیزات

معاینه
اندوسکوپی
تست ریه (اسپیرومتری)
بررسی چربی بدن (بادی آنالیز)
درمان بیماری های گوارشی - تنفسی - روماتیسم - کم خونی - کلیه - فشارخون - چربی خون - دیابت - کبد چرب - تیروئید

میناب - بلوار بسيج - روبرو ميناب مال - ساختمان پزشکان خليج فارس - مطب دکتر هادیزاده