دکتر آزیتا راد

دکتر آزیتا راد

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال، نرسیده به چهاراه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - مطب دکتر راد