دکتر داریوش ذاکر

دکتر داریوش ذاکر

متخصص داخلی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - چهارراه فاطمیه ابتدای شریعتی - ساختمان پزشکان تندیس - مطب دکتر ذاکر